Personuppgiftslagen (PUL)

Information som du lämnar på den här webbplatsen i form av ifyllda formulär m.m. sparas av Foab Systems AB (org.nr. 556218-7848). All information sparas konfidentiellt och är till för att vi ska kunna erbjuda så bra service och support som möjligt åt våra kunder.

Om cookies

På denna webbplats används cookies för att skapa besöksstatistik. Det görs ingen koppling till dig som individ. På webbplatsens skyddade del som nås efter inloggning används cookies även för att spara val av tjänster och verifiering vid inloggning.

Vill du inte acceptera cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Det går bra att använda denna webbplats utan att acceptera cookies.

Upphovsrätt

Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat och tillhör Foab. © Foab Systems AB 2018

Informationen på den här webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, text, bilder och ljud, får inte, utom där det är specificerat, reproduceras, förändras, överföras eller lagras i någon form överhuvudtaget. Att modifiera innehållet på den här webbplatsen är strängt förbjudet.
Lagöverträdelser beivras.

Kännetecken

De kännetecken som finns på webbplatsen tillhör Foab och är skyddade av känneteckenslagstiftning. Det är inte tillåtet att använda Foab:s kännetecken, varken i pappersform, digitalt eller i annat medium.

Informationen på den här webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Informationen på webbplatsen kan ändras utan förvarning.

Kommentarer, förslag och frågor

Vänligen notera att all information, alla förfrågningar och förslag, samt all annan information som skickas till Foab, med undantag för ansökningar om arbete och finansiell information, är att betrakta som icke-konfidentiell och Foab:s egendom vid mottagandet. Genom att skicka informationen ger du Foab fullständiga, oåterkalleliga rättigheter att använda, reproducera, modifiera, överföra och distribuera materialet och informationen och du medger vidare att Foab äger rätt att använda idéer, koncept och annat du skickar i valfritt syfte.