Välkommen till Foab

I mer än 30 år har vi på Foab utvecklat och tillverkat säkerhetssystem och elektronikprodukter åt nöjda kunder inom såväl industrin som den kommunala sektorn. Vår verksamhet är indelad i två bolag: Foab Systems AB och Foab Production AB.

intro

Foab Systems AB

Våra egenutvecklade integrerade säkerhetssystem
Noctu, Triton och Sphinx samt larmsändning via IP

Foab Production AB

Vi erbjuder utveckling, industrialisering och
produktion av kretskort, kablage och styrskåp